PON

Post liede per n curs de rujneda per sculeies migranc d'instà 2021ciarië ju
ciarië ju
Resultac dl testciarië ju
Nomina per testerciarië ju
Meter su la cumiscion che valutea la persones adatedes a fe l tester per l proiet Ponciarië ju
Bandida per n post de tester per proiet Ponciarië ju
Determinaciarië ju
Deliberazion dl Cunsëi d'Istitut n. 5 di 25.08.2020ciarië ju
Deliberazion dl cunsëi di maestri n. 8 di 05.05.2020ciarië ju
Cupciarië ju
Proiet Pon dat pròciarië ju
Dumanda n. 1027458 di 17.04.2020ciarië ju
Comundicazion smart class per la scoles elementeresDocumënt me tla rujneda talianaciarië ju
Cëla inant +